News & Activities
กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 22 ก.ย 62
กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 22 ก.ย 62 หอพักกอล์ฟวิวร่วมกับน้องๆ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 3
กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ก.ย 62  หอพักกอล์ฟวิวร่วมกับน้องๆ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสมทบ ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV
กิจกรรม ทัวร์สุดจิ้นฟินเกาหลี 5 วัน 3 คืน
หอพักกอล์ฟวิวจัดโปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์สุดจิ้นฟินเกาหลี
กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2
กิจกรรม กอล์ฟวิวปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2
หอพักกอล์ฟวิวจัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมปันรัก สานน้ำใจ สู่ผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมปันรัก สานน้ำใจ สู่ผู้ด้อยโอกาส 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558

 
GOLF VIEW NEW PLAZA
นิวพลาซ่า 18 กุมภาพันธ์ 2558
พาเที่ยวฟรี ภาค 1
พาเที่ยวฟรี ภาค 1 ที่เกาะเกร็ด วันที่ 18 มกราคม 2557
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 ตุลาคม 2556
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Grand Opening Pool Party 11 มีนาคม 2557
มันส์ เปียก ไปตามๆกันกับปาร์ตี้เปิดสระว่ายน้ำหอพักกอล์ฟวิว
พาเที่ยวฟรี ภาค 2
พาเที่ยวฟรี ภาค 2 ที่จ.พระนครศรีอยุธยาแบบจัดหนัก

Copyright by golfview-tu.com