ราคาห้องพัก
 
ประเภท สัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
12 months contract
สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
6 months contract
สัญญาไม่ถึง 3 เดือน
Months contract


 
เริ่มต้น 2,950/เดือน* 3,245/เดือน* 4,425/เดือน*
Standard Room        


 
เริ่มต้น 3,650/เดือน* สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม
Premium Room        

 
เริ่มต้น 6,350 บาท/เดือน* สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม
Golf Paradise        

 
*คำนวนราคาจากห้องพักชั้น 1 
**ราคานี้เฉพาะห้องขนาด 26 ตร.ม. ไม่มีหน้าต่างหลัง
***ราคานี้เฉพาะผู้ถือบัตรนักศึกษา บุคคลทั่วไปโปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม

Copyright by golfview-tu.com